Årsmøte

Høyangerfjellet
Høyangerfjellet Foto: Knut Furu Strømmen

Varsel Årsmøte

Årsmøtet i Balestrand og Høyanger turlag blir avholdt 08. Januar 2020

Saker som medlemmer ønsker behandla må være styret i hende seinast  28. Desember 2019

Vanlege årsmøtesaker.


Skrevet av Knut Furu Strømmen 10. november 2019