Barnas Turlag

Barnas Turlag er DNT sitt tilbod til små og store barn og familiane deira. Som medlem i BT får de høve til å vere med på spanande turar i nærområdet. Det vert lagt vekt på naturopplevingar og enkelt friluftsliv gjennom leik og aktivitetar.

Et aktivt uteliv er viktig for å gi barna god oppvekst. Gjennom Barnas Turlag treffer dere andre barnefamilier, og barna kan glede seg over å treffe andre barn på tur. Barn fra 0 til 12 år kan være med i Barnas Turlag.

Ute på tur
Ute på tur Foto: Gro Tove Valsvik

Mer informasjon kommer etter hvert