Om Oss

Balestrand og Høyanger Turlag  (BHT) blei stiftet den 28.januar 2008.

Laget dekker kommunane Balestrand og Høyanger og er eit lokallag i Sogn og Fjordane Turlag (SFT), som er tilslutta DNT

Balestrand og Høyanger Turlag hovedoppgåver er:

  • skipe til turar, sommar som vinter, og presentere turane i eit årleg turprogram.
  • Gje uttaler i naturforvaltningssaker i dei aktuelle medlemskommunane, og når det er liknande saker i tilgrensande områder med konsekvensar for BHT sitt interesseområde.
  • Etablere, ta vare på og forvalte framtidig fast eigedom (hytter) på ein forsvarleg måte